M: +31 (0)6 50 69 56 65

contactme@conchitaboon.nl

Services


Gemotiveerde en bezielde medewerkers doen een organisatie floreren, maar soms is de “flow” geblokkeerd. Dan is er behoefte aan ontwikkeling van mensen of teams,  het opheffen van weerstand, of cultuur-verandering.... Wat mij betreft gaat het altijd om het creëren of herstellen van een bezielde werkomgeving die uitdaagt tot verdere groei en samen-werking. Het spreekt voor zich dat het altijd gaat om maatwerk want iedere organisatie is uniek, en vraagt om een specifieke aanpak. Als de situatie daar om vraagt werk ik samen met collega’s met een specifieke kennis en kunde. Hieronder volgen een aantal mogelijkheden. Neem voor uw specifieke situatie contact op voor een verkennend gesprek.


Teamcoaching

Begeleiding van teams in diverse fasen van ontwikkeling. Het gaat over het doorzien van structuren, patronen en onderliggende emoties. Samen zicht krijgen op de eigen-aardigheden van zowel team, individu, als de samenwerking. En met dat inzicht een betekenisvoller communicatie en synergie bewerkstelligen. Een sámen-werken in uniciteit. Met als resultaaat een krachtiger output en meer werkplezier.


Persoonlijke coaching

In persoonlijke coachingstrajecten gaat het vooral over de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de manager of professional. Over een authentieke manier voor het inzetten van leiderschapsstijlen, communicatie, visie uitdragen, inspireren, sturen.... Er is alle aandacht voor wat drijft en wat belemmert in de optimale uitoefening van de functie.


Mediation en conflicthantering

Als er onbegrip is ontstaan waar niet meer samen uit te komen is, begeleid ik als neutrale buitenstaander naar een oplossing. Bij voorkeur d.m.v. mediation, maar als het niet anders meer kan door vlijmscherpe conflicthantering.


Cultuurverandering, bezieling en zingeving

In deze sterk veranderende wereld is herijking van richting en cultuur vaak aan de orde. Door de bezieling en zingeving van de organisatie te koppelen aan de persoonlijke ontstaat er nieuw elan en vitaliteit. In zware tijden ontstaat de neiging vooral het controle-instrument in te zetten, maar dat slaat creativiteit,  inventiviteit en initiatief van mensen vaak dood. Dus zoeken we naar manieren om een balans tussen beheersing en creativiteit te optimaliseren. En de synergie tussen mensen te vergroten.